Usmjeravanje na pravi put

Svakom roditelju bi usmjeravanje svoga djeteta na pravi put u životu trebao biti prioritet.

Trebali bismo ga svojim iskustvom usmjeriti i savjetovati a da pri tome ne vršimo prevelik pritisak na dijete.

Razgovor i komunikacija je tu veoma bitna stvar, jer tada dijete stječe povjerenje u nas kao roditelje.
Otvoren i prijateljski odnos sa svojim djetetom u takvim slučajevima može veoma pridonijeti u daljnjem odgoju, te tako kroz prijateljski odnos sa djetetom proći dio života u kojemu će uvidjeti dobre i loše stvari, ali pokušajte da ono samo shvati kako neki od njegovih postupaka nisu završili dobro, te mu u takvim situacijama pružiti najbolji savjet i skrenuti pozornost na to da je moglo proći i bez tog “problema”.

Naravno, nećete mu dopustiti da takvi problemi budu učestali i ne tako bezazleni, ali iz “sjene” pratiti svaki njegov postupak, te ga diskretno navoditi na na najbolji put.

Većina roditelja se opravdava za postupke djeteta na način da kaže kako ne može utjecati na njega jer je ono takvo po karakteru. Pogrešno, naravno da možete, ali uz puno vremena i truda. Kroz taj period života dijete ne smije biti u drugome planu.