Preuzimanje – download

kako skinuti nešto s interneta, kako skinuti sliku, kako skinuti pjesmu, što je download, kako besplatno skinuti s interneta, savjeti za preuzimanje, savjeti za download, savjeti za internet, download i preuzimanje

Preuzimanje datoteka s interneta vršimo tako da sadržaj koji se nalazi na stranici preuzmemo / skinemo na naše računalo. Najčešće to radimo klikom na riječ (sliku, dugme i slično) “download” ili “preuzmi”.

Preuzimanje datoteka je dozvoljeno za dokumente na kojima nema autorskih prava koja to zabranjuju. Takvi dokumentu su najčešće slike, pozadine, ikone, freeware i shareware programi.

Skidati datoteke možemo neograničeno, ovisno o tome koliko imamo mjesta na računalu. Kod pretrage interneta i otvaranja stranica naše računalo automatski preuzme sadržaj sa stranica (djelomično), dok ih očitava pa se tako dosta sadržaja skupi na našem računalu. To je sadržaj koji inače ne koristimo niti nam služi nečemu. Za otklanjanje takvog sadržaja, i oslobađanje prostora na disku, možemo koristiti besplatan program CCleaner.