Prehrana

zdrava prehrana, savjeti za prehranu, savjeti za zdravlje, kako se zdravo hraniti, savjeti za zdravu prehranu, ne hranim se zdravo

Prehrana je ključni element za zdrav život ali i jedan od glavnih uzroka bolesti i zdravstvenih problema.

Pravilna prehrana zahtjeva visok stupanj samokontrole vezano uz što i kada jedemo. Zdrava prehrana ovisi o pravilnom odabiru hrane za pojedini obrok u danu ali i o pripremi hrane jer ako hranu ne pripremamo na pravilan način onda većinom sve kvalitete proizvoda uništimo tokom pripreme.

Postoji više načina pripreme zdrave hrane ali jedni od najbitnijih su da pripremamo hranu s manje ulja, što zahtjeva određenu kvalitetu posuđa, sa manje soli ili bez soli. Ovisno o kvaliteti posuđa hrana se može pripremiti i bez ulja, što predstavlja najzdraviji način pripreme.