Oba roditelja – sudjelovanje

savjeti za djecu, savjeti za odgoj, problemi u odgoju, pubertet djeteta, savjeti za pubertet, savjeti za zločestu djecu, imam nemirno dijete, trebam savjet, odgojni problemi, odgojni savjeti, problemi u odgoju, problemi s djecom, kako riješiti problem s djetetom, dijete me ne sluša

Za odgoj djeteta potrebno je sudjelovaje oba roditelja.

Tada je mnogo lakše voditi dijete i odgajati ga na pravilan način.

Ne smijemo si dozvoliti ne slaganje oko odgoja djeteta, a pogotovo ako je ono u našoj blizini i može nas čuti.

Ako se jedan od roditelja ne slaže sa načinom postupanja prema djetetu, te ako smatra da je taj način nepravilan, tada to treba riješiti kada dijete nijje u blizini, a donesenu odluku djetetu prikazati zajedno, tj. na način da dijete shvati kako oba roditelja stoje iza donesene odluke.

Svađanje i prepiranje oko odgoja u djetetovoj blizini može u njemu izazvati nemir, osjećaj krivnje, pa čak i osjećaj manipulacije nad roditeljima. To si nesmijete dozvoliti, prvenstveno radi dobrobiti svoje djece.