Jednakost partnera

 

par

Partneri uvijek moraju imati jednaku važnost u vezi te je potrebno uspostaviti vezu između partnera koja funkcionira na način da jedna strana ne smije imati sposobnost i mogućnost da odlučuje za oboje, ili na neki drugi način utječe na ishod odluke bez da uvaži mišljenje partnera ili partnerice.

U vezi je uvijek bitan dogovor, a dogovor se može postići samo izjednačavanjem važnosti mišljenja. Čak i ako jedan partner ne želi odlučivati u vezi nečega što se tiče njih dvoje i same veze, opet mu to daje mogućnost izbora tj. da ne želi utjecati na to što će dalje biti s temom razgovora i tu postižemo jednake važnosti odluke.
Mogućnost da pojedini partner može imati svoje mišljenje i izraziti ga u vezi svih tema većina današnjih ljubavnih veza skoro da nema, pa treba nastojati da na takav način vaša veza funkcionira jer je to jedini ispravan način.